2020

 

Tidigare
jaktbilder

 

Jaktbilder

 

Valkyria
Valkyria på grävlingsjakt
Spike
Hurricane Hero "Spike"
   
Chess
Chess
Chess
Chess

Chess

Chess

Ratty
 

Henrik med Ratty, Chess & Extra
Henrik & Chess
Henrik & Chess
   
   

Chess

Ratty
   


Ratty


Ratty

Henrik & Chess

   

Bazze
Bazze
Bazze
Bazze
Bazze
Bazze
Bazze
Extra
Extra
Henrik & Ratty
Henrik & Ratty

Henrik & Laura
Henrik & Laura

Nova
Nova
Extra
Extra